Adatvédelmi tájékoztató

 

Az Alaszka Kft kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során felmerülő adatkezelés mindenben megfelel a hatályos jogszabályok által előírt kötelezettségeknek.

Adatkezelő:

Név: Alaszka Kft

Székhely: 4030 Debrecen, Vágóhíd u. 4/b

Adószám: 10254358-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-000049

Képviseli: Sáfár László ügyvezető

Az adatkezelés célja: Vevői nyilvántartás vezetése, számlázás, könyvelés, a rendeléssel/kiszállítással összefüggésben szükséges kapcsolattartás, tájékoztatás az árakról, akciókról.

Az adatkezelés jogalapja: a vevő kifejezett hozzájárulása. Ha valamely személyes adat kezelésének jogalapja szerződés, ez esetben vevő köteles az adott személyes adatot megadni.

Az adatkezeléssel kapcsolatban a vevőt megillető jogok:

  • az adatokhoz való hozzáférési jog (GDPR 15. cikk)
  • a kezelt adatok helyesbítéséhez való jog (GDPR 16. cikk)
  • az adatok törléséhez való jog (GDPR 17. cikk)
  • az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)
  • a vevő által adott hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)
  • a felügyeleti hatóságnál gyakorolható panasztételi jog (GDPR 77. cikk)

Az adatok tárolásának helye, időtartama: A kezelt adatokat az Alaszka Kft ERP programjában digitálisan, valamint papíron tároljuk. A tárolás időtartamát egyrészt a hatályos jogszabályok határozzák meg, másrészt a tárolás korlátja a vevő inaktívvá válása. Az Alaszka Kft inaktív partnernek tekinti azt, akivel a tárgyévet megelőző naptári évben üzleti kapcsolata nem állt fenn.

Adattovábbítás: kizárólag hatósági megkeresésre vagy jogi viták rendezése esetében az arra illetékes hatóság felé.

Jogorvoslat: (GDPR 77. cikk)

Az érintett az Alaszka Kft adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH – hoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Honlap: www.naih.hu.

Frissítve: 2020. 01. 30.